Zverejnené 25.04.2019,

Výstava Miléniová Petržalka ponúka každoročne možnosť navštíviť aj niektoré z jej sprievodných podujatí. Ako hovoriť o modernej histórii Petržalky a nepristaviť sa aj pri mestskej hromadnej doprave? Pre Petržalku bola dlhé roky možnosť iba jedna- autobusy. Na električku na pravý breh Dunaja si spomínali už iba pamätníci. Stavba mosta Apollo, renovácia Starého mosta a projekt petržalskej električky, zrealizovaný vo svojej prvej fáze v roku 2014, však mnohé zmenil. O doprave v rokoch 2001- 2018 s výhľadom do blízkej budúcnosti nám zasvätene porozprávali Peter Martinko, Roman Delikát a Michal Milata z Klubu priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy, o. z