Zverejnené 04.04.2019,

Vďaka spolupráci so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči poskytuje Miestna knižnica Petržalka od začiatku roka 2018 službu registrácie a prístupu do digitálnej knižnice Slovenskej knižnice pre nevidiacich (SKN). Čitatelia a používatelia, ktorí nie sú schopní čítať štandardné texty z dôvodu zrakového postihnutia, telesných obmedzení, organických disfunkcií alebo iných obmedzení majú možnosť využívať:

–  knižničný fond v podobe audiokníh

–  digitálnu fonotéku, kde sa nachádzajú prevažne zdigitalizované platne

–  používatelia so zrakovým postihnutím archív RTVS Dokorán s filmami so špeciálnou zvukovou stopou.

Záujemca sa stane používateľom knižnice po vyplnení prihlášky a zdokladovaní zdravotného postihnutia. V súčasnosti je sprístupnených viac ako 6 700 zvukových kníh a časopisov vo formáte MP3 a viac ako 5 200 zdigitalizovaných gramofónových platní s nahrávkami vážnej, populárnej, ľudovej hudby a nahrávkami hovoreného slova a rozprávok.  Slovenská knižnica pre nevidiacich je jedinečná svojho druhu. Viac ako 70 rokov sa venuje tlači dokumentov v braillovom písme, reliéfnej grafike a vydávaniu zvukových nahrávok a jej služby využívajú používatelia zo Slovenska i zo zahraničia.

Spolupráca priniesla pre našich používateľov nové možnosti a skvalitnenie našich služieb smerom k verejnosti.  Registráciu a používanie digitálnej knižnice záujemcom radi a ochotne vysvetlia knihovníci na pobočkách Miestnej knižnice Petržalka Prokofievova 5, Vavilovova 24, Vavilovova 26 a Turnianska 10.