Zverejnené 30.04.2019,

Miestna knižnica Petržalka podporuje Manifest knižníc pre Európu, ktorý  vypracovala IFLA – Medzinárodná federácia knižničných asociácií a inštitúcií.

Chceme Európu, ktorá:

  • garantuje, že každý človek, kedykoľvek vo svojom živote, sa môže učiť, čítať a rozvíjať prostredníctvom knižníc,
  • považuje slobodný prístup za základ svojich aktivít v oblasti kultúry, vedy a inovácií,
  • zaväzuje sa plniť ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN a v rámci  svojich prístupových a rozvojových iniciatív podporovať prístup k informáciám.