Zverejnené 30.05.2019,

Knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove sa v dňoch 13. a 14. mája 2019 stala miestom stretnutia knihovníkov na 9. ročníku Súťažnej prehliadky knižničných podujatí pre deti a mládež. Knižničné podujatia boli určené žiakom II. stupňa základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií. Téma, zameraná na empatiu a medziľudské vzťahy, znela: „Nesúď človeka, pokiaľ neprejdeš míľu v jeho topánkach“ – Empatia v medziľudských vzťahoch.

Na súťažnej prehliadke mala naša knižnice dve zástupkyne. V porote vedúcu knižnično-informačných služieb a metodičku Mgr. Vieru Némethovú a medzi súťažiacimi vedúcu detskej a rodinnej pobočky Prokofievova Mgr. Petru Mišákovú, PhD., s podujatím Liek pre Vĺčika.  Príbeh podľa knihy Daniely Olejníkovej opisuje, aké to je, keď sa svet zo dňa na deň premení z pekného miesta na miesto nevľúdne. Venuje sa téme smútku, choroby, trápenia a ich zvládaniu a podporuje u detí empatiu a vciťovanie sa do pocitov iného.

Medzi ostatnými knihovníkmi z celého Slovenska obstála naša knihovníčka Petra Mišáková výborne. Za podujatie Liek pre Vĺčika, ktorý realizovala s piatakmi, získala 1. miesto. Porota ocenila využitie prvkov dramatoterapie a efektívnu a účinnú komunikáciu s deťmi, ktorá učí empatickému mysleniu a správaniu.

Srdečne gratulujeme a tešíme sa oceneniu!