Zverejnené 12.05.2019,

V júni tohto roka sa v Trenčíne uskutoční celoslovenské kolo Filatelistickej olympiády v rámci filatelistickej výstavy JUNIORFILA 2019. Kto pôjde reprezentovať mladých bratislavských filatelistov sa dozvieme po mestskom kole olympiády, ktoré sa uskutoční v priestoroch Miestnej knižnice Petržalka. Témy tohto ročníka sú 100. výročie vydania prvej československej známky, 25 rokov slovenskej známkovej tvorby a 50. výročie vzniku Zväzu slovenských filatelistov.

V Bratislave v súčasnosti pôsobia 4 mládežnícke kurzy filatelistov. Dva pod vedením Daniely Schmidtovej a dva pod vedením Jaroslava Valentína.  Obaja patria k propagátorom poštových známok a s entuziazmom posúvajú svoje znalosti mladým nadšencom.

V priebehu roka sa filatelisti venujú zbieraniu známok a ďalšieho materiálu, príprave tematických exponátov a načerpávaniu informácií zo sveta známok. Zverenci oboch vedúcich sa stretnú v sobotu 11. mája v pobočke Vavilovova 26  na mestskom kole, pretože do celoslovenského kola olympiády môžu postúpiť len desiati. O tom, kto pocestuje do Trenčína rozhodne ich šikovnosť a vedomosti. Všetci účastníci mestského kola vypracujú 20 otázkový test, každý vo svojej vekovej kategórií. Následne bude porota hodnotiť exponáty. Každý exponát zobrazuje zaujímavú tému vhodne doloženú filatelistickým materiálom – známkami, poštovými listami či pohľadnicami.

V súčasnosti, keď sú známky vďaka kontaktom cez internet ľahšie dostupné, nestačí prvoplánovo zoradiť materiál na danú tému. Treba ísť hlbšie a hľadať v téme rôzne súvislosti a zaujímavosti. Filatelisti z krúžku filatelistov, ktorý vedieť Daniela Schmidtová v Petržalke si pre svoje exponáty vybrali tematické okruhy ako vesmír, autá, prezidenti či osobnosti ako Alfonz Mucha, František Horniak, Dušan Kállay a iné. Ich príprava si vyžadovala trpezlivosť a veľké úsilie. Exponáty musia byť kvalitne vypracované nielen po obsahovej ale aj po vizuálnej stránke. Musia obsahovať určitý počet listov, listy musia byť nepoškodené, čisté, materiál správne umiestnený. Ako hovorí vedúca krúžku Daniela Schmidtová „Filatelia je nielen o zbieraní známok, ale aj o hľadaní a nachádzaní zaujímavostí a vzácností, o súťažení a vystavovaní vlastných exponátov.“  Ak sa chcete o filatelii dozvedieť viac, príďte v sobotu medzi 9.00-10.00 hod. do pobočky knižnice na Vavilovovej 26, kde na vlastné oči uvidíte, čo všetko v sebe čaro známok skrýva.