Zverejnené 07.05.2019,

Prostredníctvom skutočných príbehov sme včera v pobočke Prokofievova cestovali v čase. Štyri príbehy vyjadrené pomocou pohybu a reči, štyri životy, ku ktorým nebol osud v istých okamihoch naklonený.

Spomienky na medzivojnovú Bratislavu, pestrá jazyková a národnostná zmes jej obyvateľov, pohľad do každodenného života vtedajšej spoločnosti. Svedectvo našich dejín, pocity a emócie minulosti zachytené na papieri a zhmotnené do súčasnosti.