Zverejnené 12.06.2019,

Odborná porota v zložení Eva Sládková –  redaktorka, moderátorka, Televízia Bratislava, Silvia Tannhauserová – novinárka a redaktorka, Odbor komunikácie a protokolu Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a Jakub Lysý – grafik  zhodnotila 23. ročník súťaže školských časopisov Život našimi očami, novinári tretieho tisícročia, ktoré organizuje petržalská knižnica. Tento rok sa do súťaže zapojilo 14 školských časopisov a  to desať zo základných škôl a štyri stredoškolské časopisy. Predsedníčka poroty zhodnotila v úvode vyhodnotenia, že úroveň školských časopisov sa za ostatné roky stále viac zvyšuje či už po obsahovej alebo grafickej stránke.  Do súťaže tento rok pribudli aj dvaja nováčkovia a to časopis Budatínko tvorený redakčnou radou  pod vedením pani učiteľky Sabolovej na Základnej škole Budatínska 61 a časopis Brúderko, ktorý tento rok pedagogicky viedla pani učiteľka Jana Cigániková a vydávajú ho na Základnej škole Kataríny Brúderovej vo Vajnoroch.

Mnohé redakčné rady časopisov prešli zmenami či už v zložení redakčných rád z radov študentov či žiakov, ale menili sa aj pedagógovia, pod ktorých vedením rady pracujú. Aj v tomto ročníku bolo vidieť a cítiť, že účastníci si zobrali k srdcu všetky dobre mienené rady našich porotcov a neustále časopisy vylepšujú a dolaďujú. Ako odznelo aj dnes na hodnotení, dobrému školskému časopisu nesmie chýbať humor, ktorý do školského prostredia neodmysliteľne patrí a zachytení na stránkach časopisu prežije viac, ako len tú krátku chvíľku v triede, či v škole, kde sa milá, vtipná príhoda, školská “ hláška“ či trapas stal.

Veríme, že sa s nováčikmi, ale aj “ stálicami“ medzi školskými časopismi stretneme aj na budúci rok.

Výsledková listina 23. ročníka súťaže školských časopisov, ktoré boli vydané v školskom roku 2018/2019.

Umiestnenie:

Základné školy:

 1. miesto Tilgnerka, Základná škola Tilgnerova 14

 2. miesto Gešajko, Základná škola  Gessayova 2

3. miesto Iris, Základná škola Černyševského 5

Stredné školy:

1. miesto Reflekt, Školský internát pri SOŠ technickej  Vranovská 4                 

2. miesto The GYMPABA Times , Gymnázium Pankúchova 6

3. miesto    MOKY,  Spojená škola Mokrohájska 3

3. miesto Číslo 5, Stredná priemyselná  škola, Fajnorovo náb.5

 

Skokan roka – kategória Základné školy – Oko školy, Základná škola Holíčska 50

Skokan roka- kategória Stredné školy – The Gympaba Times, Gymnázium Pankúchova 6 

 

Čestné uznanie za grafiku:   Stopa, ZŠ Nobelovo nám. 6

   

Čestné uznania:

Dudoviny, Základná škola Dudova 2, Bratislava

Tilgneráčik, Spojená škola Tilgnerova 14, Bratislava

Dudováčik, Základná škola Dudova 2, Bratislava

Budatínko,  Základná škola Budatínska 61, Bratislava

 Brúderko, Základná škola Osloboditeľská 1, Bratislava