Zverejnené 28.06.2019,

Tvory mesta je nový projekt o.z. Krasy terasy, Základnej školy na Prokofievovej ul. a Miestnej knižnice Petržalka. Tvory mesta sme vlastne my všetci, pretože mesto netvoria iba domy, ulice, dopravné prostriedky, chodníky či obchody. Mesto je zeleň, umelecké objekty, genius loci, každodenná realita bariér, aj otvorenosti, mesto sme my všetci. Sú ním aj decká zo Školského klubu detí na ZŠ Prokofievova, ktoré sa pod vedením pani vychovávateľky Vlasta Šuličová budú pravidelne do konca školského roka stretávať na krúžku urbanizmu, ktorého garantom je urbanista Ján Urban. Na každom stretnutí budú môcť spoznať prácu a prínos rôznych ľudí, ktorí sa mestom, jeho tvorbou, dopĺňaním o zaujímavé veci a objekty, o spoznávanie jeho histórie a budúcnosti profesne zaoberajú.

Prvé stretnutie je 13.2.2019 a hosťom je Peter Lényi.Úvodné stretnutie. Čo je verejný priestor? Aké sú kritériá na výbor dobrého a menej dobrého projektu vo verejnom priestore?

Na druhom stretnutí dňa 6.2.2019 privítame Zoru Paulíniovú a Zuzana Žužiovú Čupcovú. Tvorba miesta. Atmosféra bezpečia a radosti.

Na treťom stretnutí dňa 13.3.2019 sa pokúsime zakresliť do mapy najlepší plán obnovy školského dvora, vymyslieť rôzne prvky a doplnenia, ktoré by toto miesto spravili krajším. Ružový rám Juraja Horňáka nám ukáže, ako sa dívať na bežné miesta inou optikou.

Štvrté stretnutie 27.3.2019 bolo „vyrábacie“. Janko Urban a jeho kamarátka z fakutlty urbanizmu si so sebou priniesli rezačky a materiál, z ktorého sa vyrábajú modely miest. Vyrobili sme modely okolia našej školy a knižnice a zapojili sme aj všetky nápady a naše vízie, o ktorých sme na krúžku dosiaľ hovorili.

Na piatom stretnutí 3.4.2019 boli našimi hosťami Ivo Páleník a Erika Benkovičová a hovorili sme o prekážkach, s ktorými sa vo verejnom priestore stretávajú ľudia s handicapom, mamičky s kočíkmi a starší ľudia. Vyskúšali sme si, aké je to byť na chvíľku človekom so slabým zrakom, vozíčkarom, človekom so zlomenou nohou a pod.

Šieste stretnutie krúžku bolo vonku. 10.4.2019 sme spolu s Mirom Očadníkom z Výskumného ústavu Vodného hospodárstva. Pozorovali sme prírodu okolia Chorvátskeho ramena, ktoré je v bezprostrednej blíkosti našej školy a knižnice. Miro nám povedal veľa zaujímavostí o vodných živočíchoch, zložení vody a mnohých neviditeľných tvoroch, ktoré v nej žijú.

Siedme stretnutie 17. apríla 2019 sa nieslo v znamení literatúry a deti sa mali možnosť stretnúť so spisovateľom- Petržalčanom a “ krstným otcom“ našej pobočky na Prokofievovej, Danielom Hevierom. V stredu 17. apríla hovorili o jeho projekte Chymeros, ale prečítali mu svoje vlastné literárne práce o meste, mieste, kde žijú,o prostredí, ktoré poznajú a nebáli sa popustiť oprate fantázie.

Na ôsmom stretnutí 24.4.2019 sme vyrazili opäť von, do okolia školy a knižnice a so skúseným fotografom Martinom Kleiblom sme si pozreli umelecké diela, ktoré sa nachádzajú v Petržalke. Objavili sme ich viac ako dosť a Martin deťom o všetkých zasvätene porozprával. Vytvorili sme aj vlastné umelecké dielo, krátkodobú performance “ živá električka“ na miete, kde by o pár rokov električka do Petržalky mala naozaj premávať.

Na deviatom stretnutí  15.5.2019, deti vytvárali s Jankom Urbanom a Terkou  návrhy, ako by sa dal využiť priestor školského dvora a čo všetko by na ňom chceli zmeniť.  Prebehlo aj zavesenie tabule, pri ktorom aktívne pomáhali Matej Koperda, pán učiteľ Aujezký a Benjamín a Daniel z krúžku. Tabuľa dotvára kolorit školy a knižnice a nájdete na nej všetky aktuálne oznamy o programoch v knižnici.

Na desiatom stretnutí  22.5.2019 sme začali vyrábať a inštalovať na školský dvor Hmyzí hotel.  Ten si čmeliaky a včely okamžite obľúbili.  S hotelom nám nesmierne pomohol Juraj Valko.  Hmyzí hotel sme okamžite prekrstili na Hávedník, veď stojí blízko knižnice a super knihu s ilustráciami Daniely Olejníkovej pozná hádam každý.  🙂

 

V stredu 13.2.2019, sme naštartovali „Tvory mesta“, krúžok pod vedením Bratislavčana a súčasného Petržalčana Ján Urbana, určený pre detských návštevníkov a dobrovoľníkov, ktorí sa neboja priložiť ruku k dielu. Spolu s jeho hosťami, architektami a odborníkmi na verejné priestory chce formou prednášok, aktivít v interiéri aj exteriéri, vychádzok, hier či návštevy interaktívnej výstavy v deťoch prebudiť záujem o dianie v ich komunite, sídlisku a ulici. Stretávať sa budú dvakrát do mesiaca, vždy v stredu o 14.00 hod. Spoločnými silami vybudujú skalku s kvetmi, hmyzí hotel, vytvoria záhon s kvetmi a skrášlia tak vstupné priestory školy.

Projekt realizuje knižnica v spolupráci s OZ YOUNG FOLKS LC, o. z. Krásy terasy, so Základnou školou Prokofievova 5 a Sokratovým inštitútom.

Stretávame sa 0 14.00 h. v pobočke Prokofievova 5.