Zverejnené 02.07.2019,

Vážení čitatelia, ku koncu júna sme ukončili prevádzku online katalógu Clavius. K dispozícií Vám zostal katalóg Carmen, ktorý umožňuje vyhľadávanie kníh v aktuálnom fonde knižnice, rezervovanie a objednávanie kníh, vypožičiavanie elektronických dokumentov, rýchly prístup do užívateľského konta a náhľad do histórie výpožičiek, vytváranie knižnice prečítaných kníh a hodnotenia kníh.