Zverejnené 02.09.2019,

Vážení čitatelia, od 1. septembra 2019 sme upravili hlavné dokumenty knižnice – Knižničný poriadok, Výpožičný poriadok a Cenník služieb a poplatkov.

Knižnica poskytuje kvalitné služby nielen na pobočkách ale aj online, ako sú absenčné a prezenčné výpožičky kníh, periodík, dennej tlače, požičiavanie e-kníh, čítačiek e-kníh, kopírovanie a skenovanie, objednávanie kníh zdarma, rezervácie, čitateľom i návštevníkom ponúkame voľný vstup na podujatia, výstavy, besedy, workshopy, internet pre verejnosť, free wifi či relaxačné zóny pre deti a dospelých.

Petržalská knižnica pre svojich čitateľov zabezpečuje viac ako 6 500 nových knižných titulov, realizuje 900 podujatí pre všetky vekové kategórie, umožňuje knihy vrátiť do dvoch moderných biblioboxov a participuje na mnohých podujatiach v Petržalke i mimo nej (Magio pláž, dobrovoľnícke aktivity – Dom tretieho veku, Dobrovoľnícka skupina Vŕba, ….),  podporuje  susedské knižnice, ….

Dokumenty nájdete:

Výpožičný poriadok Miestnej knižnice Petržalka

Knižničný poriadok Miestnej knižnice Petržalka

Cenník služieb a poplatkov