Zverejnené 26.09.2019,

Petržalská knižnica je zapísaná do kultúrneho diania petržalského sídliska hrubými písmenami. Nesmie preto chýbať ani na prvom, jedinečnom a originálnom festivale venovanému fenoménu terás Konsepase na terase, ktorý organizuje o. z. Krásy terasy.

Dvojdňový program začína v piatok 27. 10.2019 podvečer a pokračuje v sobotu blokom diskusií na ekologické, komunitné či kultúrne témy, súčasťou programu je premietanie filmov, prechádzka petržalskými terasami, pohľad na priestor cez ružový rám, hudobná produkcia a veľa ďalšieho.

Kolegyňa Michaela, spoluorganizátorka festivalu, vyberala filmy o sídlisku do premietania, ktoré bude prebiehať v kinosále DK Lúky od 15:00 a na festivale ju stretnete s fotoaparátom v ruke. Improvizovaná miničitáreň s titulmi o Bratislave, urbanizme, architektúre, osobnostiach mesta, sídlisku a tiež Petržalke vo foajé DK Lúky a literárne ukážky charakterizujúce život na sídlisku k jednotlivým diskusiám sú v rukách Vierky a Andreja.

Stretneme sa v DK Lúky.