Zverejnené 24.10.2019,

Každý nový čitateľ je v našej knižnici vítaný. Veľkú radosť nám prinášajú hlavne prváci, ktorí začínajú spoznávať čaro príbehov, ktoré si môžu sami prečítať. Ich registrácia do knižnice je vždy slávnostná, ba až rozprávková, pretože za nových, oficiálnych čitateľov ich pasuje kráľ so svojimi pomocníkmi.

Čitateľský preukaz dostávajú prváci zadarmo.

Pasovanie prebieha na pobočkách Dudova 2, Furdekova 1, Prokofievova 5, Turnianska 10, Vavilovova 24, denne podľa dohody.