Zverejnené 14.10.2019,

Sprostredkovane, cez fotografie, prinášame slávnostnú atmosféru z oceňovania víťazov 30. ročníka literárnej súťaže Petržalské súzvuky Ferka Urbánka.

Na oceňovaní sme privítali zakladateľa súťaže PaedDr. Jozefa Pavelku, zástupkyňu starostu Mgr. Lýdiu Ovečkovú, našich porotcov a samozrejme tých najdôležitejších – našich víťazov.

Zo stovky prihlásených autorov vybrala porota 37 víťazov. Podľa slov porotcov sa medzi prihlásenými prácami našli texty menej kvalitné, ale i viacero zaujímavých a porotcovia pri posudzovaní prác vybrali také, ktoré sa vyčleňovali z priemeru ostatných a boli pre porotcov príjemným čitateľským zážitkom.

Slávnostné odovzdávanie cien víťazom doplnilo hudobné vystúpenie študentov Konzervatória Bratislava s klavírnym doprovodom Xéniou Maskalikovou pod pedagogickým vedením Silvie Lejavy Adamíkovej a umelecký prednes  Zuzany Jurigovej-Kaprálikovej.