Zverejnené 16.10.2019,

Po skončení oficiálnej časti vyhlasovania víťazov 30. ročníka Petržalských súzvukov Ferka Urbánka sa víťazi spolu s porotcami – Erikom Ondrejičkom, Martou Hlušíkovou a Dadom Nagyom presunuli do pobočky Prokofievova na hodnotiaci seminár.

Seminár je už dlhé roky neoddeliteľnou súčasťou vyhodnotenia súťaže a dáva víťazov priestor na spätnú väzbu a vypočutie si názorov na ich tvorbu. Tento rok prebehol seminár v troch oddelených skupinách a každý porotca pracoval priamo s autormi, ktorých práce hodnotil.  Popri tom všetkom sa našiel priestor aj na rozhovor o knihách.