Zverejnené 14.10.2019,
 1. kategória – žiaci 1. stupňa základných škôl (3. – 5. ročník)

 

POÉZIA

 1. miesto – Kamila Lehetová, Košice.
 2. miesto – Branislav Šebesta, Bratislava.
 3. miesto – Nina Bočkayová,Topoľčany.    3. miesto – Tereza Agnesa Medveďová, Bratislava.

 

PRÓZA

 1.  miesto – neudelené
 2. miesto – Zuzana Badačová, Považská Bystrica.
 3. miesto – Michaela Danišová, Nová Dubnica.

 

 1. kategória – žiaci 2. stupňa základných škôl (6. – 9. ročník)

 

POÉZIA

 1. miesto – Laura Novotná, Smižany.
 2. miesto – Adrián Skácel, Brezno.     2. miesto – Marianna Ibrahimi, Topoľčany.
 3. miesto – Markus Štofko, Smižany.

PRÓZA

 1. miesto – Anna Semková, Bratislava.
 2. miesto – Alexandra Viera Hozlárová, Handlová.   
 3. miesto – Linda Lednická, Považská Bystrica.     3. miesto – Gréta Ondrašková, Kysucké Nové Mesto.

 

 1. kategória – študenti stredných škôl a mládež do 20 rokov

 

POÉZIA

 1. miesto – Magdaléna Martišková, Topoľčany.
 2. miesto – neudelené
 3. miesto – Magdaléna Tkáčová, Levoča.    3.miesto – Tomáš Krištof, Mýtna Nová Ves.

 

PRÓZA

 1. miesto – Ema Hlavová, Bratislava.
 2. miesto – Denisa Fujašová, Kysucké Nové Mesto.
 3. miesto – Oskar Lelko, Bratislava.    3. miesto – Adam Msolly, Bratislava.

 

Čestné uznanie:

Sylvia Rothmeierová, Bratislava.

 

 1. kategória – dospelí nad 20 rokov

 

POÉZIA

 1. miesto – Roman Poliak, Levice.
 2. miesto – Eliška Kohlíčková, Příbram.  
 3. miesto –  Zuzana Martišková, Topoľčany.    3. miesto –  Viliam Rosinský, Šahy.

 

Čestné uznanie:

Dominik Štrbo, Horné Orešany.  

Ľudmila Kőmivešová, Banská Bystrica.

 

PRÓZA

 1. miesto – Eliška Kohlíčková, Příbram.   1. miesto – Marián Čurko, Čataj.
 2. miesto – Mária Daneková, Čáry.    2. miesto- Nela Kolčáková, Bratislava.
 3. miesto – Petra Brlayová, Bratislava.    3.miesto – Miroslava Košťálová, Mojmírovce.

 

Čestné uznanie:

Beatrica Čulmanová, Bratislava.

Štefan Moravčík, Zvolen.

 

Cena riaditeľky Miestnej knižnice Petržalka:

 

Adrián Mesároš, Bratislava.

 

 

Piatkové predpoludnie 11. októbra 2019 sa v Miestnej knižnici Petržalka nieslo v znamení slávnostného vyhlásenia víťazov jubilejného 30. ročníka literárnej súťaže Petržalské súzvuky Ferka Urbánka. Súťaž je pomenovaná po významnom slovenskom dramatikovi Ferkovi Urbánkovi, ktorý v Petržalke prežil časť svojho života. Pôvodne bola určená petržalským školákom, v roku 2006 sa rozrástla a získala celoslovenskú pôsobnosť. Podľa slov riaditeľky knižnice Kataríny Bergerovej si súťaž kladie za cieľ rozvíjať literárnu tvorbu, zhodnotiť a oceniť súťažné práce, propagovať autorov, umožniť im vzájomné kontakty, konfrontácie a tvorivé dialógy s porotou. Za 30 rokov existencie sa jej zúčastnilo cez 4 tisíc autorov, ktorý poslali viac ako 8 tisíc textov.

Členovia poroty v zložení básnik Erik Ondrejička, autorka Marta Hlušíková a propagátor literatúry Dado Nagy zo stovky prihlásených autorov vybrali 37 víťazov. Podľa ich slov boli medzi prihlásenými prácami texty menej kvalitné, ale i viacero veľmi zaujímavých, ktoré sa vyčleňovali z priemeru a ich čítanie bolo pre porotcov príjemným čitateľským zážitkom. Po skončení oficiálnej časti sa víťazi zúčastnili hodnotiaceho seminára s porotou, ktorý je už dlhé roky neoddeliteľnou súčasťou vyhodnotenia súťaže.

Slávnostné odovzdávanie cien víťazom doplnilo hudobné vystúpenie študentov Konzervatória Bratislava a umelecký prednes v podaní Zuzany Jurigovej-Kaprálikovej. Na podujatí sme privítali zakladateľa súťaže a vtedajšieho riaditeľa knižnice PhDr. Jozefa Pavelku: „Som rád, že táto literárna súťaž dospela k jubilejnému 30. ročníku. Teším ma to a napĺňa hrdosťou a ďakujem všetkým mojim nasledovníkom, ktorí túto súťaž úspešne realizujú.“