Zverejnené 22.11.2019,

Miestna knižnica Petržalka ukončila rekonštrukciu  pobočky pre dospelých, Haanova 37.  Pobočka ponúka svoje služby čitateľom a návštevníkom už dlhé roky, patrí k najstarším, je situovaná v parteri trojpodlažného bytového domu, v tichom, príjemnom prostredí. Bola poslednou z malých pracovísk knižnice v pôvodnom stave, preto bolo nevyhnutné kompletne ju zmodernizovať. Komplexná rekonštrukcia priniesla pobočke nové možnosti  práce s čitateľmi a používateľmi, predstavuje sa ako nový poloverejný priestor s moderným dispozičným usporiadaním. Pribudla relaxačno-vzdelávacia zóna, kde je možné získavať alebo si vymieňať vedomosti, oddychovať, či len tak, nič nerobiť. K vybaveniu pre používateľov patrí internet pre verejnosť a wifi zóna ako ďalšie možnosti trávenia voľného času, v zónach je možné tiež pokojne pracovať. Po rekonštrukcii ponúka knižnica bezbariérový vstup. Knižný fond je kompletne zrevidovaný, aktuálne obsahuje 16 237 kníh z beletrie rôznych žánrov pre mládež nad 16 rokov a dospelých, k dispozícii je tiež 18 titulov obľúbených periodík.

Táto komorná pobočka je obľúbená medzi dospelými, od roku 2017 tu úspešne prebieha dobrovoľnícky program s miestnym klubom seniorov pod názvom „Vieme, čo je život, múdrosť, dôvera“, ktorý vznikol s cieľom posilniť susedské a medzigeneračné vzťahy miestnej komunity. Prostredníctvom vybraných aktivít a činností sa dobrovoľníčky z denných seniorských centier angažujú do knižničnej činnosti a služieb – pomáhajú s údržbou kníh, odporúčajú si knižné tipy, podľa ročných období a sviatkov vyberajú zaujímavé knihy ostatným a podobne. Pobočka sa tiež každé leto zapája do projektu Knižný minikolotoč.

V stredu 20.11.2019 privítala riaditeľka Katarína Bergerová vo vynovených priestoroch vzácnych hostí, ktorí prišli pobočku slávnostne otvoriť.  Mestskú časť Petržalka zastupovala 1. zástupkyňa starostu Lýdia Ovečková, vedúca oddelenia kultúry Ľudmila Pastorová a predsedníčka komisie kultúry Miroslava Makovníková Mosná. Krstným otcom pobočky sa stal autor detektívok  František Kozmon. Všetci hostia popriali knižnici veľa dobrých čitateľov, výborné knihy a aby priestor ožil komunitnými stretnutiami v priateľskej atmosfére.

Na záver poďakovala riaditeľka Katarína Bergerová všetkým, ktorí sa na rekonštrukcii podieľali: “ Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa pričinili o zveľadenie a modernizáciu tohto priestoru. Ďakujem zriaďovateľovi a vedeniu mestskej časti, poslancom, ktorí rozumejú súčasným potrebách aj potrebám budúcich generácií za podporu, knihovníkom a kolegom. Našim čitateľom, používateľom a návštevníkom želám veľa radosti a spokojnosti pri krásnych knihách aj z tejto pobočky Haanova 37.“