Zverejnené 09.12.2019,

Tohtoročný Mikuláš urobil radosť deťom v knižnici aj na detskom oddelení nemocnice na Antolskej ulici.  Všade kam prišiel šíril dobrú náladu a smiech.

Deti si pre nášho Mikuláša nachystali veselé riekanky a básničky. Odvážlivci spievali „sólo“, tí menej odvážni v dvojiciach, trojiciach či v skupinkách s kamarátmi. Všetci si za svoju odvahu zaslúžili sladkú odmenu.

Sv. Mikuláš spolu s Anjelom odmenili aj pani knihovníčky, ktoré sa celý rok starajú o deti v knižnici.  Spoločnosť im robil čert, ktorý ale nemal žiadnu robotu, pretože všetci po celý rok poslúchali.