Zverejnené 18.12.2019,

Samoobslužná miniknižnica na Klinike pre deti a dorast Andreja Getlíka sídliacej v nemocnici na Antolskej ulici je výnimočným projektom Miestnej knižnice Petržalka, ktorý funguje od r. 2016. Od jej vzniku knižnica v spolupráci s mestskou časťou pripravujú v predvianočnom období pre pacientov drobné darčeky a ani tento rok tomu nebolo inak.

Darčeky prišla na kliniku odovzdať riaditeľka Miestnej knižnice Petržalka Katarína Bergerová spolu s vicestarostkou Petržalky Lýdiou Ovečkovou. Privítala ich prednostka kliniky Katarína Furková, riaditeľka nemocničnej školy Štefánia Kmeťková a, samozrejme, malí pacienti, ktorí netrpezlivo čakali na balíčky. V nich sa nachádzali, ako inak, knižky a detské časopisy, ktoré budú hospitalizovaným deťom spríjemňovať pobyt v nemocnici.

„Prajem vám, milé deti, najmä skoré uzdravenie a aby boli pre vás nové knižky poučné a zároveň vám robili radosť,“ zaželala deťom Katarína Bergerová. Deti môžu knižky a časopisy využívať aj v rámci vyučovania, ktoré im zabezpečuje nemocničná škola. „Deťom poskytujeme klasické vyučovanie ako v škole. Prispôsobujeme ho však k ich diagnóze a zdravotnému stavu,“ povedala Katarína Furková, prednostka kliniky, ktorá ako jediná detská klinika v Bratislave poskytuje komplexnú diagnosticko-terapeutickú starostlivosť ako pediatrickým pacientom (vo veku od 0 do 18 rokov), tak i vysokoškolskému dorastu.

 

zdroj: MČ Bratislava-Petržalka