Zverejnené 16.12.2019,

Po niekoľkomesačnej prestávke počas rekonštrukcie pobočky sa opäť rozbehli dobrovoľnícke stretnutia senioriek z klubu seniorov z Haanovej 10. V tomto predvianočnom období prebehli dve stretnutia.

Prvé stretnutie bolo „pracovné“. Pani Hubíková pomáhala pani knihovníčke pri pečiatkovaní a označovaní nových kníh.

Pri druhom stretnutí spoločne spravili vianočnú výzdobu. Príjemnú vianočnú atmosféru v našej novej pobočke pomohli  vytvoriť aj niektoré výrobky z klubu seniorov.