Zverejnené 25.03.2020,

Informácií o pandémii, ktorá zasiahla celý svet nie je nikdy dosť.
Ak potrebujete komplexnejšie informácie, databáza GALE prístupnila bezplatne svoju databázu na túto tému.
Pre všetkých, ktorí sa potrebujú podporu on-line vzdelávania pre školy, e- knihy pre svoj profesionálny rozvoj, pre tých, ktorí píšu svoje záverečné diplomové práce o témach týkajúcich sa zdravia a novej situácie, s ktorou sa musíme vysporiadať máme bezplatnú ponuku.

BEZPLATNÝ PRÍSTUP DO GALE COVID-19 RESOURCE CENTER

Gale Cengage, ktorý sa rozhodol podporiť virtuálnu výuku a vytvoril pre Vás zdrojové centrum COVID-19. Môžete okamžite začať používať a zdieľať zdarma:
• Interdisciplinárne zdroje prispôsobené učebným plánom na podporu online vzdelávania pre školy
• Materiály, ktoré vám pomôžu optimalizovať Vaše existujúce zdroje
• Elektronické knihy pre profesionálny rozvoj, ktoré pomáhajú pri prechode na virtuálne vzdelávanie a podporujú ho
• Dôveryhodné informačné zdroje od GALE o témach týkajúcich sa zdravia a globálnych otázok
Na dole uvedeném odkazu môžete navštíviť COVID-19 RESOURCE CENTER a dozvedieť sa viac.
https://www.gale.com/intl/covid19support