Zverejnené 26.03.2020,

V rámci modernizácie a skvalitnenia priestorového vybavenia bola petržalská knižnica úspešná pri získaní podpory z Fondu na podporu umenia.  Prostedníctom projektu BaBOOK – človiečik v knižnic sme nakúpili a priestory detských a rodinných pobočiek pobočiek skrášlili zaujímavými kúskami detského nábytku.

Účelový a svojim vzhľadom moderný a pekný nábytok sviežich farieb sme rozmiestnili do pobočiek Prokofievova, Vavilovova 24, Furdekova , Dudova a Turnianska. Všetky nábytkové sety plne korešpondujú s požiadavkami na bezpečné používanie detí a sú jednoduché na údržbu.  Nábytok spĺňa parametre, vďaka ktorým sa bude môcť neustále hygienicky udržiať a bude tak pre detičky v každom ohľade bezpečný.

Nábytok bol zakúpený v podprograme Vybavenie knižníc a menšia knižničná infraštruktúra a fond nás podporil sumou vo výške 2000 €.

Výber jednotlivých súčastí bol prispôsobený potrebám pobočiek a vybraný s maximálnym dôrazom na jeho využitie pri podujatich knižnice. Sedací a úložný nábytok (stolíky, stoličky, taburetky, lavičky so zásuvkami, tuli vaky i tabule na kreslenie) budú využívané pri práci s detskými návštevníkmi. Práve deti patria k častým návštevníkom knižnice. Radi sa tú spolu s rodičmi zdržia dlhší čas – listujú si v knihách, hrajú sa, kreslia, vystrihujú, … taktiež v knižnici prebiehajú divadielka či spoločné čítania pre najmenších návštevníkov.  Práve pri týchto podujatiach a a akciách bude nový nábytok plnohodnotne využitý. Ďakujeme Fondu na podporu umenia za finančnú podporu.