Zverejnené 17.03.2020,

PaeDr. Jozef Pavelka *1937 – †2020

S ľútosťou oznamujeme, že po dlhej a ťažkej chorobe zomrel dnes nadránom dlhoročný bývalý riaditeľ Miestnej knižnice Petržalka, pán Jozef Pavelka.
Jozef Pavelka bol riaditeľom petržalskej knižnice od roku 1990 do roku 2006. Pod jeho vedením dostala knižnica svoj súčasný ráz, rozšíril ju na desať pobočiek. Bol zakladateľom literárnej súťaže Petržalské súzvuky Ferka Urbánka, ktorých 30. výročie sme oslávili v októbri minulého roka. Bol zakladateľom súťaže školských časopisov Život našimi očami- Novinári tretieho tisícročia, ktorú v knižnice organizujeme dodnes.
Pán Pavelka bol človekom, ktorý knižnicou žil, rozvíjal ju, zveľaďoval a podporoval všetky dobré knižničné projekty.

Bol držiteľom ocenenia Osobnosť Petržalky za rok 2005, ktorú dostal za osobný vklad a trvalé výsledky vo zvyšovaní kultúrnej a vzdelanostnej úrovne obyvateľov mestskej časti Bratislava-Petržalka. V roku 2005 získal aj výročnú cenu Samuela Zocha za rozvoj knižničnej práce, za vznik a založenie tradície Petržalských súzvukov Ferka Urbánka a za celoživotnú pedagogickú prácu. Získal aj ocenenie Kultúrno-osvetový pracovník roka, ktorú vydáva Bratislavský samosprávny kraj a Malokarpatské osvetové stredisko.
Vedenie knižnice, knihovníčky a knihovníci aj všetci pracovníci petržalskej knižnice vyjadrujú rodine pána Jozefa Pavelku hlbokú a úprimnú sústrasť.