Zverejnené 05.05.2020,

Každoročne sa sa tešíme na vyhodnotenie obľúbenej súťaže školských časopisov „Život našimi očami-novinári tretieho tisícročia“. Žiaľ, súčasná situácia, ktorú spôsobila pandémia koronavírusu COVID-19, nám skomplikovala podmienky po všetkých stránkach, a tak sme po dôkladnom zvážení našich možností rozhodli presunúť súťaž na budúci rok. Keďže súťaž je zameraná na školy, na ktorých vyučovanie neprebieha obvyklým spôsobom, a zároveň boli zrušené Dni Petržalky, počas ktorých prebieha vyhodnotenia, považujeme za správne tento ročník vynechať.

Vieme, niektorí ste sa nám už ozvali, že mnohé redakčné tímy usilovne pracujú na príprave a vydávaní svojich časopisov aj napriek tejto neľahkej situácii. Milo ste nás týmto prekvapili, opäť ste nám dokázali, akí ste skvelí. Veríme, že naše rozhodnutie prijmete a spoločne sa stretneme  pri hodnotení časopisov v budúcom školskom roku

Pripravené a hotové vydania tohoročných čísel si uchovajte pre budúci rok. Zaradíme ich do budúcoročného hodnotenia. 

Píšte a dokumentujte, stretneme sa v školskom roku 2020/2021.