Zverejnené 11.08.2020,

Krajská pobočka Spolku slovenských knihovníkov a knižníc Bratislavský kraj pripravila Správu o činnosti za rok 2019, kde je možnosť prezrieť si súhrn podujatí a ďalších informácií knižníc v Bratislavskom kraji za rok 2019.

Správa je zverejnená aj na  podstránke www.infolib.sk.