Zverejnené 03.09.2020, Pre deti Pre dospelých Pre mládež Rodiny s deťmi Seniori

Milí čitatelia, chceli by sme dať do pozornosti, že pobočky Vavilovova 26, Haanova 37, Lietavská 16, Turnianska 10 a Prokofievova 5 ponúkajú možnosť kopírovania, tlače alebo skenovania dokumentov. Viac nájdete v cenníku služieb a poplatkov našej knižnice.