Zverejnené 24.09.2020,
Máme veľkú radosť, pretože sa nám dostalo cti ocitnúť sa prostredníctvom projektu Počúvadlo, na ktorého všetky pokračovania vytvorila úžasné , originálne plagáty mladá slovenská grafička a ilustrátorka Lucia Žatkuliaková vo finále Národnej ceny za dizajn.
Počúvadlo, ktoré usporadúva petržalská knižnica od októbra 2018 a naša voľba pri hľadaní človeka, ktorý by nám pomohol zviditeľniť tento nový projekt, ale aj nás, knihovníkov padla jednoznačne na Luciu. Chceli sme cez nový moderný dizajn vystúpiť z bežnej pracovnej anonymity a predstaviť sa postupne ako ľudia, ktorí milujú svoju prácu, kniha a čítaním žijú a podieľajú sa veľmi aktívne na príprave nielen tohto podujatia. Preto sa knihovníčky a knihovníci knižnice stali tvárami Počúvadla.
Pri každom ďalšom Počúvadle sa mení farebnosť a pribúdajú portréty ďalších zamestnancov, ktorí čítajú na podujatí.
Podujatie sa tento rok kvôli nepriaznivej pandemickej situácii uskutoční v náhradnom termíne, o ktorom vás budeme včas informovať.