Zverejnené 04.09.2020,

Naša kolegyňa Vierka Némethová bola ocenená starostom Petržalky Jánom Hrčkom ako Osobnosť Petržalky za osobitný prínos v oblasti knihovníctva a vzdelávania.

V petržalskej knižnici Petržalka sa podieľala na tvorbe, príprave a vedení rôznych projektov ako napr. „Knižkovo“ – biblioterapeutické stretnutia s klientmi Domu sociálnych služieb MOST, Knižný klub Bratislava, ktorý vedie už 7 rokov a zastrešuje ho Miestna knižnice Petržalka, Počúvadlo 2019-2020, festival Prebuď sa (s) knihou realizovaný v rokoch 2017-2020. Pracovne sa v spolupráci s Katedrou etnológie a muzeológie FIF UK v Bratislave podieľala na cykle výstav „Taká bola Petržalka „ a „Novodobá Petržalka“. V tomto projekte využila svoje rodinné zázemie, rodinný archív, svoje osobné skúsenosti a poznatky o našej mestskej časti, pretože je rodenou Petržalčankou, a jej deti sú už piatou generáciou Petržalčanov, ktoré tu vyrastajú, pracujú a chodia do školy. Výstavy mali v Petržalke veľký ohlas a záujem u širokej verejnosti a Viera Némethová v nich využila pri prednáškach a sprievodnom programe pre školy, či širokú verejnosť, ktorý organizovala a zastrešovala nielen svoje pedagogické vzdelanie, aj kurz sprievodkyne po Bratislave.

Taktiež sa podpísala pod projekt Novinkovač, ktorý v krátkych videách z jednotlivých pobočiek informuje čitateľov o knižných novinkách v našej knižnici a unikátny projekt Nebojme sa povinného čítania, pre druhý stupeň základných škôl a stredné školy. Pripravuje, organizačne zabezpečuje a moderuje niekoľko ročníkov literárnej súťaže Petržalské súzvuky Ferka Urbánka. Pre seniorov z Domova tretieho veku v Petržalke vytvára spoločne s kolegom Andrejom prednáškový projekt Zážitkové čítanie.

Vierka bola niekoľko rokov členkou Slovenskej sekcie Medzinárodnej únie pre detskú knihy IBBY a úzko spolupracuje pri projektoch výberu najlepších detských kníh za jednotlivé roky, jej odporúčania na knihy nájdete v časopise Čo čítať, ktorý vydáva Artfórum, pracuje v občianskom združení Úlet s knihou, ktoré má za úlohu propagovať kvalitné knihy pre deti a mládež a aktivity a procesy, ktoré sú na ne naviazané.