Zverejnené 17.12.2020,
Projekt Vianoce u susedov, ktorý realizujú MČ Bratislava – Petržalka, Miestna knižnica Petržalka,

Materské Centrum Budatko,Kalab a Nadácia Pontis mal v našich pobočkách medzi čitateľmi knižnice veľký úspech.
Dnes sme do rúk vicestarostky Jany Hrehorovej, ktorej ďakujeme za podporu projektu odovzdali 216 krásnych vianočných pohľadníc, obrázkov a prianí, ktoré vytvorili dospelí aj deti, návštevníci našej knižnice.
Ďakujeme našim knihovníčkam a knihovníkom, ktorí vytvorili vianočné schránky a vianočné pohľadnice. Za nápad ďakujeme Andrei Kutlikovej.
Veríme, že všetky pohľadnice sa dostanú k svojim adresátom, starším ľuďom žijúcim v zariadeniach sociálnych služieb v Petržalke, a v Domove Tretieho Veku.