Zverejnené 03.03.2021, Pre deti Pre dospelých
INKLUZÍVNEJŠIA PETRŽALKA
Ústrednou témou prvého tohoročného dvojčísla regionálneho mesačníka NAŠA PETRŽALKA je téma inklúzie.
Inklúzia je proces tvorby komunity a prostredia, ktorý rešpektuje všetkých svojich obyvateľov a ich individuálne potreby.
Viac o inklúzii sa dozviete na facebookovom profile Petržalka vďaka príspevkom, od odborníčok na túto tému: od Lucie Rosákovej, ktorá je jednou zo spoluzakladateliek združenia InkluCity, od odborného tímu zo ZŠ Tupolevova – od školskej psychologičky Dany Janotovej, špeciálnej pedagogičky pre 1. stupeň Aleny Šprtovej a špeciálnej pedagogičky pre 2. stupeň Silvie Jakubovej Šimonovej.
K téme inklúzia petržalská knižnica pripravila plagáty s výberom kníh v troch kategóriách (detské knihy, beletria, populárno náučná a odborná literatúra).