Zverejnené 12.03.2021,

Milí naši čitatelia, vašej-našej knižnici sa dostalo príjemného poďakovania pri príležitosti Týždňa slovenských knižníc, ktorý sa konal 1. – 7. marca 2021. List podpredsedu Národnej rady SR, pána Gábora Grendela, je pre nás potešením a povzbudením v súčasnom období. Vysoko si vážime jeho osobnú podporu a záujem o prácu knižníc. Ďakujeme a podobne aj my, želáme pánovi podpredsedovi veľa zdravia, síl a neustávajúcej podpory knižníc na Slovensku.