Zverejnené 11.10.2021, Pre dospelých Pre mládež

Slovenská asociácia knižníc pripravila v rámci  projektu Knižnice a informačné vzdelávanie – prieskum informačnej gramotnosti mládeže.

Cieľom prieskumu je mapovať vývoj informačných zručností mládeže, sledovať dopady aktivít knižníc v oblasti informačného vzdelávania (aj vo vzťahu ku COVID pandémii), získať informácie pre adresnejšie nastavenie aktivít knižníc na podporu informačnej gramotnosti.

Otázky v dotazníku sú určené mládeži vo veku 15 – 25 rokov, najmä študentom, ale nielen im.

Aj Petržalská knižnica sa rada zapojí do šírenia informácie o tomto prieskume a aktívnej pomoci pri informovanosti našich čitateľov o tomto prieskume.

Prípadnú pomoc s vyplnením dotazníka vám poskytneme na našich pobočkách.  V dotazníku je 21 otázok s možnosťami odpovedí.

Dotazník nájdete  na webovej stránke SAK (www.sakba.sk ), ale aj tu:

https://forms.gle/6jBkfg3EPwEh9Xy38

Prieskum bude prebiehať do 26. októbra 2021.

Ďakujeme za spoluprácu.