Zverejnené 05.10.2021,
Október je mesiacom úcty k starším.
Naša mestská časť sa rozrástla o ďalšie pekné miesto, klubovňu na Osuského ulici, kde sa môžu seniori pravidelne stretávať pri rôznych klubových, športových, záujmových a vzdelávacích činnostiach.
Petržalská knižnica venuje do klubovne cca sto kníh a 30 časopisov rôznych žánrov, ktoré sú knižnými darmi od našich čitateľov.