Zverejnené 08.10.2021,
Súzvuk, súzvuky sú slovom, ktoré sa dnes až tak často nepoužíva. Znamená súznenie, harmóniu alebo súlad. Súznieť a súzvučiť môžu spoločne tóny hudby, ľudské duše, ale aj človek a činnosť, ktorej sa venuje s radosťou.
V 32. ročníku Petržalských súzvukov Ferka Urbánka sa pokúsilo 137 účastníkov tohtoročnej súťaže nájsť súzvuk medzi sebou a svojimi prozaickými alebo poetickými prácami, ktorých do súťaže poslali 293. Hodnotili ich traja porotcovia – Marta Hlušíková, Dado Nagy a Erik Ondrejička.
Ďakujeme Mestskej časti Bratislava – Petržalka za podporu literárnej súťaže, pani vicestarostke Jane Hrehorovej za krásne slová v úvode vyhodnotenia pre všetkých súťažiach, a vydavateľstvám Artforum, Slovart, Artis Omnis, Ikar a kníhkupectvu Martinus za krásne knižné dary pre všetkých, ktorí uspeli v súťaži a získali ocenenie, alebo čestné uznanie.
Ukážky z niektorých ocenených prác prečítala Zuzana Jurigová Kapráliková.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorému ďakujeme za finančnú podporu.