Zverejnené 15.10.2021, Pre deti
Ako si požičiavať knižky z knižnice?
Ako knižky v knižnici hľadať?
Práve o tomto všetkom sa mohli dozvedieť prváci zo ZŠ Turnianska 10 na svojej prvej návšteve u nás v knižnici.
Deti zaujala najmä náučná literatúra, všakovaké encyklopédie a knihovníčka Henrietka ich previedla uličkami plnými príbehov.
Máme radosť z našich nových bystrých čitateľov a tešíme sa na ďalšie stretnutie v knižnici.