Zverejnené 24.01.2022,
Ako sa žije so starším súrodencom? Aké je to mať mladšieho súrodenca?
Aj nad týmito otázkami sa zamysleli tretiaci zo ZŠ Pankúchova, ktorí prišli na podujatie – „Denis a jeho sestry“.
Knihovníčky Zuzka a Miška si spolu s deťmi prečítali úryvky z knižky o Denisovi, ktorému pribudne do rodiny staršia sestra.
Na záver pomenovali členov svojej rodiny a nakreslili rodostrom.