Zverejnené 12.01.2022, Pre deti Pre dospelých Pre mládež Rodiny s deťmi Seniori

Koncom roka 2021 sa nám podarilo úspešne ukončiť projekt s názvom  „Kreativita potrebuje podnety – akvizícia kníh“.

Vďaka finančnej podpore z Fond na podporu umenia sme doplnili naozaj veľké množstvo kníh, ktoré podporujú činorodú prácu,
zmysluplné vyplnenie voľného času a rozvíjanie talentu a vlastných schopností.
Ďakujeme Fond na podporu umenia.