Zverejnené 04.04.2022, Pre deti Pre dospelých Pre mládež Rodiny s deťmi
Gulôčko a Ihličko sa vybrali medzi detských čitateľov v piatok 1. apríla v priestoroch knižnice Turnianska 10.
Autori knihy Miroslava Naďová a Michal Pisklák si krst knihy užili nie len medzi deťmi, ale aj s pozvanými hosťami.
Nechýbala autogramiáda a čítanie z úplne novučičkej knihy.
Autorom knihy srdečne blahoželáme.