Zverejnené 02.05.2022, Pre deti Rodiny s deťmi

Divadelnú inscenáciu „LÚKA“ si dnes do knižnice Prokofievova 5 prišli vychutnať tí najmenší.

Pozorne sledovali 4 fázy vývoja motýľa od vajíčka po dospelého jedinca. Vo fáze motýľa si detičky zopakovali všetky podnety z predošlých vývinových fáz a pomocou dotykov mohli rozvíjať svoje  špecifické a haptické zručnosti.