Zverejnené 11.06.2022,
Dnes sa stretla hŕstka knihovníčok a knihovníkov (Anita, Magduš, Feri, Juraj) na čele s pani riaditeľkou Miestnej knižnice Petržalka Katarínou Bergerovou, aby očistili terasu Vavilon pri knižniciach Vavilovova 24 – 26, zveľadili jej okolie a pripravili ju na letnú sezónu. S fotodokumentáciou nám pomáhal knihovník Juraj. Počasie na okrášľovanie terasy vyšlo na výbornú a spoločnými silami sme dokázali za tri a pol hodiny zmeniť tento vonkajší priestor na nepoznanie.
Spoločnosť nám robili kamaráti z Krasy terasy, ktorí prispeli k okrase kvetináčov.
Tešíme sa na spoločne strávené letné chvíle na terase.