Zverejnené 21.12.2022,
Koľko dobra, nehy a schopnosti myslieť na iných sa zmestí do maličkého pozdravu?
Veľa.
Nádherných 256 vianočných pozdravov, vyrobených zväčša deťmi, alebo s pomocou rodičov či starých rodičov priniesli, alebo vlastnoručne vyrobili priamo v knižnici naši milí čitatelia, knihovníčky a aj knihovníci.
Petržalská vianočná pošta je projektom, do ktorého sme sa s radosťou zapojili už po tretíkrát.
Všetky sme dnes odovzdali na Sociálne oddelenie našej mestskej časti Petržalka, aby sa už čoskoro dostali do rúk všetkým starším ľuďom, ktorí tieto predsviatočné a sviatočné dni strávia v Stredisku sociálnych služieb Petržalka, v láskavých a starostlivých rukách ich pracovníkov.
V knižnici máme veľké prianie, aby nikto počas týchto sviatkov nebol sám, necítil sa opustený a osamelý.
Krásne Vianoce všetkým.