Zverejnené 08.12.2022, Pre deti
Mikuláš s anjelom a čertom po pandemickej prestávke opäť s radosťou zavítali medzi deti na Kliniku pre deti na dorast A. Getlíka v nemocnici na Antolskej ulici.
Deťom sa pri stromčeku prihováral Mikuláš, rád s nimi požartoval a vyčaril na ich tváričkách úsmev. Deti za peknú veršovanku dostali od neho sladkosť. Bolo dojímavé vidieť ako sa deti tešili návšteve Mikuláša, aj napriek svojim trápeniam, pre ktoré sú v nemocnici.
Určite bude naša knižnica s klinikou aj naďalej spolupracovať a prinášať deťom radosť.