Zverejnené 02.12.2022,

Srdečne gratulujeme pani Mgr. Daniele Schmidtovej, ktorá už dlhé roky vedie filatelistický krúžok v priestoroch našej pobočky na ulici Prokofievova.

Pani  Schmidtová získala ocenenie „Pocta ministra“ za rok 2022, ktoré každoročne udeľuje Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Poctu ministra získavajú jednotlivci s cieľom morálne ohodnotiť ich osobný prínos k rozvoju oblastí patriacich do pôsobnosti ministerstva.

Pani Daniela je filatelistka srdcom aj dušou. Už od detstva sprevádzala  svojho otca pri práci s mladými filatelistami. Po jeho smrti pokračovala v jeho šľapajách a prevzala po ňom filatelistický krúžok. Pani Daniela sa systematicky venuje svojim zverencom a s nadšením ich pripravuje na každoročnú filatelistickú olympiádu.

Sme veľmi radi, že práve priestory našej knižnice slúžia k popularizovaniu filatelie medzi deťmi a mládežou. Veríme, že filatelia si bude pod jej vedením i naďalej nachádzať miesto nielen medzi našimi čitateľmi a návštevníkmi, ale aj u širšej verejnosti.