Zverejnené 08.12.2022,
Bonus k návšteve knižnice?
Fotka vo vianočnom rámiku!
Pošlite svoim blízkym originálne vianočné prianie s crazy fotografiou z knižnice.
Made in knihovníčky a knihovníci na Furdekovej, Prokofievovej a Turnianskej.