Zverejnené 03.02.2023, Pre dospelých Pre mládež Seniori Znevýhodnení
Petržalská knižnica ponúka službu jednotlivcom – individuálnym čitateľom bez rozdielu veku, ktorí preukážu, že nie sú schopní čítať štandardné tlačené materiály z dôvodu:
– zrakového postihnutia,
– telesných obmedzení,
– organických disfunkcií
– iných obmedzení potvrdených všeobecným lekárom, detským alebo klinickým psychológom, ako sú porucha pozornosti, Aspergerov syndróm, autizmus a pod.).
Viac informácií na webe v sekcii – audiofond Levoča alebo priamo na pobočkách Prokofievova 5 a Vavilovova 24