Zverejnené 07.03.2023,

Každý z nás má záujmy, ktorým sa rád venuje popri svojich každodenných povinnostiach. Je to akýsi vlastný únik od reality na pár chvíľ. Jedným z kreatívnych koníčkov je určite aj zbieranie poštových známok – filatelia. Na Slovensku je vzácna, ale o to cennejšia.
V Bratislave vedie filatelistický krúžok zameraný pre deti a mládež vo veku od 6 do 21 rokov momentálne ako jediná pani Daniela Schmidtová (čerstvá držiteľka ocenenia Pocta ministra dopravy 2022). Krúžok vedie už viac ako 15 rokov v priestoroch petržalskej knižnice. Filatelii sa venuje od raného detstva a nasleduje kroky svojho otca, ktorý zbieraniu poštových známok zasvätil celý život. V rámci Slovenska sa deťom venujú ešte v Liptovskom Mikuláši, v Žiline, v Trnave a v Malackách.

Nedávnou návštevou krúžku sme nahliadli do procesu prípravy mladých filatelistov na blížiacu sa výstavu a olympiádu (02. – 04.06.2023 v Bratislave). Daniela sa príprave venuje zodpovedne a s ľudským prístupom. Dôkazom sú okrem umiestnení na prvých víťazných pozíciách olympiád aj plne obsadené krúžky, ktoré sa konajú dvakrát týždenne, v pondelok a v stredu na pobočke petržalskej knižnice Prokofievova 5.

 

Príprava na olympiádu

Ako vyzerá príprava na Filatelistickú olympiádu? Samotnému zúčastneniu sa na olympiáde predchádza niekoľkomesačná príprava a práca. Daniela už najmenších filatelistov zasväcuje do tajov poštových známok, ich významu a využitia. V rámci prípravy na vedomostnú časť olympiády zvolila učenie formou hry – vytvorila niekoľko tajničiek, ktorých vypĺňanie pomáha kreatívnou formou upevňovať novonadobudnuté vedomosti.

Do akých kategórií sú rozdelení naši filatelisti a filatelistky? Deti sú podľa veku rozdelené do kategórii Z, A, B, C, D. V kategóriách Z a A je 32 otázok (všeobecný prehľad o filatelii a základné pojmy – napr. čo znamená „aršík“, skratka „POFIS“, „FCD“). V kategórii B, C, D je 40 otázok, kde sú aj zložitejšie otázky. Na druhý deň olympiády sa pozornosť sústreďuje na samotné exponáty.

Čo musí obsahovať pripravený filatelistický exponát? Každý pripravovaný exponát musí obsahovať text na zvolenú tému, na ktorý dokladá vhodne zvolený filatelistický materiál. Tento rok nie je presne špecifikovaná téma, pretože je 30. výročie slovenskej známky. Použiť sa môžu akékoľvek známky, s akoukoľvek tematikou, s podmienkou, že boli vydané na Slovensku. Zaujímavosťou je, že na exponátoch pripravovaných na olympiádu sa nesmú použiť zahraničné známky (výnimkou je iba prípad, ak by na zvolenú tému nebola žiadna vydaná slovenská známka), ale na výstavu a veľké exponáty môžu byť použité aj zahraničné známky.

V čom a ako sú ukladané súťažné poštové známky? Zvolený text sa dokladá poštovými známkami v tzv. hawidkách (plastový obal, ktorý slúži na zaistenie známky a zabraňuje jej vypadnutiu a poškodeniu). Počet pripravovaných strán závisí od veku dieťaťa a kategórie.

Najmenší filatelisti pripravujú miniexponát v rozsahu 1 až 2 strany, pričom text im pripravuje podľa záľub pani Schmidtová. Starší filatelisti si pripravujú texty sami. Ich miniexponát je v rozsahu 2 až 3 strany podľa kategórie.

Exponát na výstavu sa pripravuje v rozsahu 16 listov A4. Podľa stupňa výstavy sa rozsah zvyšuje na 32, 48, 64 až 80 strán. V rámci ohodnotenia práce je maximálny možný získaný počet bodov 100. Ak súťažiaci získa minimálne 65 bodov, môže postúpiť do vyššej súťažnej kategórie. V prípade nižšieho bodového ohodnotenia musí znova absolvovať daný stupeň. Po absolvovaní II. a I. stupňa sa môže uchádzať o medzinárodnú účasť na súťaži – najprv v rámci Európy a následne aj celosvetovo.

Sú poštové známky jediným komponentom, ktoré sa na exponátoch vyskytujú? Na exponátoch sa okrem poštových známok môžu použiť aj pečiatky, obálky, pohľadnice, listy. Známky sa z obálok neodlepujú, ale sa používajú v celistvosti. V prípade ak chce mladý filatelista použiť takúto celistvú obálku so známkou, musí vyrobiť veľký 16-stranový exponát. Veľkou raritou je aj „Obálka prvého dňa“, ktorá na Slovensku vychádza s každou novou známkou a je na nej umiestnená skratka FDC s príležitostnou pečiatkou alebo grafikou. Deti ich môžu pripojiť na svoje exponáty, dospelým sa však za použitie FDC strhávajú body. Na veľkých exponátoch môžete na výstave nájsť všeličo, dokonca aj tričko futbalového klubu, vstupenky, nálepky a iné kuriozity. Dve tretiny však musí bezpodmienečne tvoriť známkový materiál.

 

Financovanie

Ako to však vyzerá s financovaním takejto záľuby? Kedysi sa poštové známky dali kúpiť za pár halierov (centov), dnes sa však sumy šplhajú aj na 4€. Poštová známka môže byť vydaná aj v upravenom tlačovom liste, ktorého hodnota sa vyšplhala na 20€. Daniela nakupuje známky z klubového poplatku, ktorý sa vyberá pri platení členského. Odberatelia známok si pre nové známky chodia individuálne – raz mesačne, raz za dva mesiace, polročne alebo ročne (podľa toho sa vyberá výška zálohy). Deti zbierajú aj opečiatkované známky, ktoré im Daniela daruje. V prípade nových čistých známok si ich musia zakúpiť.

 

Príbeh poštovej známky

Viete, prečo, kde a ako vznikla prvá poštová známka?  Traduje sa zaujímavý príbeh. Písal sa rok 1840. Do jednej malej krčmy v čarovnom a chladnom Anglicku prišiel poštový voz. Posol niesol list, ktorý mal doručiť dievčaťu pracujúcemu v krčme. V tých časoch sa za list platilo až po jeho prevzatí. Dievčina list prevzala, pozrela si ho zo všetkých strán, no nepoškodený a neprečítaný ho vrátila poslovi s vysvetlením, že nemá peniaze na prevzatie listu. V krčme práve vtedy sedel pán Rowland Hill, ktorý chcel pomôcť, a tak navrhol, že za list zaplatí. Dievčina to však odmietla. Posol vzal list, rozlúčil sa a odišiel. Až po odchode poštového voza prezradilo dievča pánovi Hillovi svoj trik. So svojím priateľom mali dohodnutý postup. Keď dievčina na liste urobí určité značky na daných miestach, list sa vráti odosielateľovi a na základe tých značiek vedel, že sa má dobre a nemusí sa o ňu báť. Nemohla však tušiť, komu ten trik prezradila. Pán Rowland Hill sa po vypočutí rozhodol tento systém zmeniť. 06.05.1840 vyšla prvá známka, za ktorú bolo potrebné zaplatiť vopred a umiestniť ju na list. Či už bol list úspešne doručený alebo nie, nemalo to vplyv na poštové služby.

 

Proces vzniku novej známky

Ako vzniká poštová známka? Proces vzniku novej známky je veľmi zdĺhavý. Návrh sa tvorí 2-3 roky vopred. Rytec musí vedieť tému (výročia, osobnosti, umenia, úmrtia). Samozrejme, sú aj mimoriadne známky, ktoré vznikajú v prípade napr. zmeny hlavy štátu. Zaujímavosťou je, že Anglicko, ako jediná krajina nemá na poštovej známke uvedený názov štátu, iba hlavu štátu. Dlhé roky ju zdobila  kráľovná Alžbeta II. Rokom 2023 sa prepíšu dejiny v Anglicku, kedy sa po dlhoročnej vláde kráľovnej Alžbety II. na poštovej známke objaví jej syn, kráľ Karol III.

 

Motivácia mladých filatelistov

Našu návštevu sme využili aj na vyspovedanie pravidelných účastníkov filatelistického krúžku.

Veľkáči, ako ste sa dostali k tomuto koníčku?
Adel: „To vďaka Nikol. Povedala som si, že to musí byť niečo zaujímavé, keď ten krúžok navštevuje. Tak som to vyskúšala a drží ma to už niekoľko rokov.“
Nikol: „Ja na tento krúžok chodím už 10 rokov a priviedla ma k tomu Daniela.“
Robko: „Navštevujem tento krúžok od svojich 6 rokov. Mama mi čítala rozprávky na dobrú noc, kde bola kapitola, v ktorej všetci zbierali známky. Tak sa mi to zapáčilo, že sme išli do Incheby na zberateľské dni, kde nám obchodníci odporučili Danielin krúžok.“

Počas našich stretnutí s pani Schmidtovou vládla na filatelistickom krúžku veľmi uvoľnená atmosféra. Smiech, vrava, otázky rôzneho druhu, cvakanie nožníc, šuchotanie papiera, hlboké sústredenie. Daniela sa trpezlivo venovala každému mladému návštevníkovi a rovnako aj nášmu malému redaktorskému tímu. Bolo jednoduché prepadnúť čaru farebných známok, obálok a preplnených albumov rozprávajúcich dlhý životný príbeh. Po našej skúsenosti vrelo odporúčame návštevu krúžku pani Schmidtovej. Neobanujete.

Chceli by sme sa touto cestou veľmi pekne poďakovať pani Daniele Schmidtovej za jej neúnavnú prácu a čas, ktorý týždeň čo týždeň venuje deťom a ktorý venovala aj nám v rámci rozhovoru. Prajeme naďalej veľa úspechov na výstavách a olympiádach a tešíme sa na opätovné stretnutie. 🙂

 

S Danielou Schmidtovou sa rozprávali, fotili a inšpirovali sa kolegyňa Rebeka Ősziová a kolega Juraj Homoľa.