Zverejnené 02.04.2023,
v nedeľu, 2. apríla 2023 o 16,00 hodne si na Námestí hraničiarov pripomenieme 50. výročie položenia základného kameňa sídliska Petržalka.
Súčasťou programu bude slávnostné otvorenie dvoch výstav a to výstavy dobových fotografií z výstavby Petržalky a výstavy, ktorú ste mali možnosť vidieť pred niekoľkými rokmi v priestoroch našej knižnice- Taká bola Petržalka v rokoch 1973-1990 a Petržalka 1990- 2000. Výstavy realizovala a organizovala naša knižnica s fakultou archívnictva a muzeológie FiF UK v Bratislave od vedením doc. Ľuboša Kačírka.
Súčasťou programu bude aj osadenie diela A String of Pearls z projektu Stromorodie a symbolické zasadenie pamätného stromu za účasti starostu Petržalky Jána Hrčku a iných zástupcov samosprávy. Slávnosť budú sprevádzať členovia Kvarteta z konzervatória Tolstého.