Zverejnené 20.06.2023,
Krúžok mladých filatelistov sa v školskom roku 2022/2023 schádzal pravidelne v priestoroch petržalskej knižnice na Prokofievovej 5.
Celoslovenské kolo filatelistickej olympiády sa konalo v dňoch 2. – 3. 6. 2023 v Bratislave. Piati starší žiaci sa zúčastnili na filatelistickej výstave Bratislavafila 2023 na ktorú pripravovali súťažné exponáty.
Súťažná výstava bola v Bratislave naposledy v roku 2002 takže to bola výzva, aby sa mohli prezentovať v svojom meste.
Nikolka Kováčiková: filatelistický exponát „Kone“ získala zo 100 bodov 73 a veľkú striebornú medailu.
Filip Bulla: Filatelistický exponát „Skauting – môj život“, získal zo 100 bodov 85 a zlatú medailu.
Všetky exponáty sú prihlásené na výstavu Ruda Slaska 2023. Ide o národnú výstavu s medzinárodnou účasťou v Poľsku, ktorá sa bude konať od 24. do 28. septembra 2023.
Olympiády sa zúčastnili aj nováčikovia, deti od 6 do 12 rokov, ktoré krúžok navštevovali prvý rok. Po pár mesiacoch si tiež začali robiť miniexponát, s ktorým sa zúčastnili aj na olympiáde.
Celoslovenské kolo filatelistickej olympiády sa konalo v dňoch 2. – 3. 6. 2023 v Bratislave. Z petržalského filatelistického krúžku sa zúčastnilo až 12 detí.
Kategória Z:
1. Terézia Mikulová
2. Jakub Dančo
3. Branislav Kopkáš
Kategória A:
1. Michal Karácsony
4. Dan Lazový
Kategória B:
4. Filip Straka
5. Filip Bulla
6. Róbert Grófik
Kategória C:
4. Adelka Fischerová
Kategória D:
1. Juraj Schrojf
2. Ivona Hoffmannová
3. Tomáš Celušák
Všetkým oceneným zo srdca gratulujeme. Vedúcej krúžku, Daniele Schmidtovej prajeme do ďalšej práce veľa síl a entuziazmu.