Zverejnené 26.09.2023,
Čo všetko sa dá v knižnici robiť?
Debatovať, zažiť, vidieť, hrať sa, spievať, počúvať, učiť sa.
Planéta 2426 letela pomedzi návštevníkov knižnice počas dvojdňového knižničného festivalu v dňoch 22. a 23. septembra 2023.
Ďakujeme všetkým návštevníkom, spoluorganizátorom a hosťom.