Zverejnené 05.09.2023,

Ďakujeme všetkým čitateľov a návštevníkom našich letných podujatí za priazeň aj počas letných prázdnin.