Zverejnené 13.10.2023,

V dňoch 12. a 13. októbra 2023 sa uskutočnilo vyhlásenie výsledkov celoslovenskej literárnej súťaže začínajúcich autoriek a autorov, Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2023.
Súčasťou programu bolo aj neformálne stretnutie členov literárneho klubu „Aj ty môžeš písať alias Spisopriatelia“, ktorý sa schádza od marca 2023 v priestoroch petržalskej knižnice.

34. ročníka Petržalských súzvukov sa zúčastnilo 105 účastníkov, ktorí zaslali 226 literárnych prác. Odborná porata v zložení Marta Hlušíková, Erik Ondrejička a Dado Nagy hodnotila práce v štyroch vekových a dvoch žánrových kategóriách. Diplomy a vecné ceny oceneným autorkám a autorom odovzdali okrem porotkyne a porotcov aj riaditeľka petržalskej knižnice PhDr. Katarína Bergerová a prvá zástupkyňa starostu Mgr. Iveta Jančoková. Slávnostnú atmosféru vyhlasovania výsledkov umocnili hudobné vystúpenia študentiek 5. ročníka konzervatňoria na Tolstého ulici v Bratislave.

Tento ročník mal jednu zvláštnosť. Sídlisko Petržalka si v roku 2023 počas celého roka pripomína 50. výročie od svojho založenia. V tejtro súvislosti bola vyhlásená aj cena starostu Mestskej časti Bratislava–Petržalka, ktorú za svoju prácu s názvom „Spomienky na Petržalku 1968-1976“ získal Petržalčan, pán Vladimír Pongrác. Cenu riaditeľky Miestnej knižnice Petržalka získali žiaci 4.A. zo základnej školy v Topoľčanoch.

Po vyhlásení výsledkov súťaže nasledoval seminár s porotcami, v ktorom si spätné väzby a dobré rady na svoje práce a ďalšiu tvorbu odniesli všetci zúčastnení.

Miestna knižnica Petržalka ďakuje za sponzorské knižné a vecné dary do súťaže Mestskej časti Bratislava-Petržalka a vydavateľstvám Slovart, IKAR a Artis Omnis.

Vo februári 2024 bude vyhlásení už 35. ročník tejto literárnej súťaže, v ktorej sa v minulosti zúčastnili a boli ocenení mnohí dnes už renomovaní autori a autorky.